Škola šermu

O nás

Texty

Aktuality

Škola šermu Praha

 Šerm mečem

 Šerm tesákem

 Boj nožem a dýkou

 Nábor 2015/16

 

Ringen

znamená německy zápas a my tímto slovem označujeme evropský historický zápas.

To jak vypadal zápas ve středověku známe z různých učebnic šermu a zápasu tzv. Fechtbuch a Ringbuch, jež se nám dochovali převážně ve staroněmčině, kde se pro zápas používá označení  ringen.

Ze studia těchto zdrojů nám vyplývá, že zápasové techniky, byly bojové, při kterých se často lámaly paže, útočilo se na genitálie a hody se prováděli na hlavu či zátylek a dále pak techniky "sportovní" - pro přátelské zápolení. Speciální formou takovéhoto zápasu bylo např. ringen in grüblein o němž se rozsáhle rozepisuje ve své publikaci Miňkovský a jež lze nalézt přeloženu na stránkách TSC.

My se konkrétně zaobíráme rekonstrukcí zápasových technik z 15. a 16. století tak jak nám byly zachovány v písemné a grafické podobě a to jak v bojové a sebeobranné formě tak ve formě "sportovní".

Hlavními zdroji pro naše studium původních technik je umění zápasu podle následujících mistrů zaznamenané v různých fechtbuchách z nichž se snažíme srovnávat jednotlivé techniky podle záznamu v jednotlivých pramenech a následně je interpretovat.

Kromě rekonstrukcí dobových technik se na našich trénincích věnujeme i obecnému rozvoji síly, hbitosti a pohyblivosti. Bez nichž nelze techniky jakéhokoliv bojového systému účinně zvládnout a používat.

Na konci tréninků se též budeme krátce věnovat technikám neozbrojeného boje proti noži či dýce.

Další informace o tréninku ringen v Praze najdete na samostatném webu Ringen.cz

Seznam mistrů a zdrojů z nichž vycházíme

 Andreas Lignitzer
·         Codex Danzig (Cod.44.A.8)      1452
·         Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341) 1508
·         Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510

  Jud Ott
·         Talhoffer Fechtbuch (MS Chart.A.558)  1443
·         Codex Lew (Cod.I.6.4°.3) 1450
·         Codex Danzig (Cod.44.A.8)     1452
·         Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126)  1480
·         Codex Speyer (MS M.I.29)  1491
·         Codex Ringeck (MS Dresd.C.487)   1504
·         Glasgow Fechtbuch (E.1939.65.341) 1508
·         Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510
·         P.H. Mair Fechtbuch (MSS Dresd.C.94 1542

 Fabian von Auerswald
·         Ringer kunst: funf und Achtzig Stücke    1539
  a jeho srovnání s technikami v  
·         P.H. Mair Fechtbuch (MSS Dresd.C.94) 1542
   
Codex Wallerstein (Cod.I.6.4°.2)    1400/1470
  a jeho srovnání s technikami v  
·     Albrecht Dürers Fechtbuch (MS 26-232) 1512

4.