Škola šermu

O nás

Texty

Aktuality

 

 
Škola šermu
 
Články
 

Škola šermu Praha 

 pořádá 2. až 5.7.2016
a také 4. až 7.8.2016
(4 noci, 4 dny šermu)
 Fecht Camp 2016

Středověká militaria ze sbírek Městského muzea v Počátkách

V rámci probíhajícího soupisu středověkých a raně novověkých militarií ze sbírek českých a moravských muzeí byla zpracována i drobná kolekce středověkých artefaktů, spjatých s výstrojí a výzbrojí středověkých bojovníků, která je dnes uložena ve sbírkách Městského muzea v Počátkách.
 

Škola šermu Praha 


 zahajuje od 08 září 2015 pravidelnou výuku zápasu a šermu mečem a tesákem
v návaznost na tuto skutečnost pořádá nábor do nového školního roku 2015/16

 
Interdisciplinární analýza roztržené železné hákovnice z hradu Helfštýn

Ve studii je v krátkosti představen náhodný nález roztržené železné hlavně hákovnice z areálu hradu Helfštýna, který byl podroben i metalografické analýze, která prokázala použití vysokofosforového železa při její konstrukci.